May 07, 2020

oppdatering

heihei


I disse corona tider må de fleste av oss kutte en del kostnader. Vi på kontoret sliter en del med færre kunder enn vanlig, og Tiltross for støtte fra staten er det vanskelig å få endene til å møtes. Jeg fant et selskap som hjelper en med å kutte unødvendige utgifter, noen som har brukt cost partner før? 
Blogges senere

Posted by: Ida Vik at 09:35 AM | No Comments | Add Comment
Post contains 62 words, total size 1 kb.

<< Page 1 of 1 >>
6kb generated in CPU 0.02, elapsed 0.0353 seconds.
32 queries taking 0.0264 seconds, 42 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.